ข้อมูลร้าน เจ๊พัดข้าวแกง (จ.ระยอง)

ข้อมูลร้าน เจ๊พัดข้าวแกง (จ.ระยอง)

205/2 ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110