ข้อมูลร้าน เจนนี่ แฟชั่น (จ.สงขลา)

ข้อมูลร้าน เจนนี่ แฟชั่น (จ.สงขลา)

35/1ม.5 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

66-887939058