ข้อมูลร้าน ปลายแหลม

ข้อมูลร้าน ปลายแหลม

12 ซ.หัชนานิเวศน์ 2/8 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000