ข้อมูลร้าน จ.ใจชาญ เมี่ยงปลาเผา

ข้อมูลร้าน จ.ใจชาญ เมี่ยงปลาเผา

26/219 ม.16 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120