ข้อมูลร้าน จิ๋ม กาแฟน้ำปั่น

ข้อมูลร้าน จิ๋ม กาแฟน้ำปั่น

229/1 หมู่9 ต.เมืองเก่า อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64210