ข้อมูลร้าน กลางคลองคอฟฟี่

ข้อมูลร้าน กลางคลองคอฟฟี่

54ม.12 ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000