สิทธิประโยชน์

    ลูกค้าทรู ฟรี 1 แก้ว(ราคา 25 บาท) เมื่อซื้อเครื่องดื่มชนิดใดก็ได้ 2 แก้วขึ้นไป

    ลูกค้าทรู
    รับสิทธิ์