ครัวนครภัณฑ์ สาขาชัยพฤกษ์

สิทธิประโยชน์

ลูกค้าทรู ฟรีขนมเต้าทึ่ง 1 ถ้วย มูลค่า 40 บาท เมื่อทานครบ 300 บาท

ลูกค้าทรู
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรูแบล็ค ลูกค้าทรูเรด จ่ายเพียง 330 บาท เมื่อซื้อขาหมูเยอรมันจากราคาปกติ 399 บาท

ทรูแบล็ค/ทรูเรด
รับสิทธิ์

สิทธิประโยชน์

ลูกค้าทรู ฟรีขนมเต้าทึ่ง 1 ถ้วย มูลค่า 40 บาท เมื่อทานครบ 300 บาท

ลูกค้าทรู
รับสิทธิ์