สิทธิประโยชน์

  ลูกค้าทรูแบล็ค และทรูเรด ลดเพิ่ม 10% ห้องพัก จากราคาโปรโมชั่นหน้าเว็บไซต์

  ทรูแบล็ค/ทรูเรด
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรู ลด 5% ห้องพัก จากราคาโปรโมชั่นหน้าเว็บไซต์

  ลูกค้าทรู
  รับสิทธิ์