ข้อมูลร้าน ขนมครกยกถาด อายจัง

ข้อมูลร้าน ขนมครกยกถาด อายจัง

213 ม.11 ต.บ้านกร่าง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000