ข้อมูลร้าน ร้านยำขนมจีนแพลตินัม

ข้อมูลร้าน ร้านยำขนมจีนแพลตินัม

ถนน เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400