ข้อมูลร้าน ขนมไข่ภิญญดา

ข้อมูลร้าน ขนมไข่ภิญญดา

11/10 หมู่1 ถ ป่ามพร้าว ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000