วอร์ค รูฟท็อป บาร์ (โรงแรมเซ็นทารา วอเตอร์เกท พาวิลเลียน กรุงเทพฯ

สิทธิประโยชน์

ลูกค้าทรูแบล็ค ลด 20% ค่าอาหารและเครื่องดื่ม

ทรูยู แบล็ค
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรูเรดการ์ด ลด 15% ค่าอาหาร (ไม่รวมเครื่องดื่ม)

ลูกค้าทรูยู
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรู ลด 10% ค่าอาหาร (ไม่รวมเครื่องดื่ม)

ลูกค้าทรูยู
รับสิทธิ์