ข้อมูลร้าน กุ้ง ไก่ย่าง วิเชียรบุรี (จ.บุรีรัมย์)

ข้อมูลร้าน กุ้ง ไก่ย่าง วิเชียรบุรี (จ.บุรีรัมย์)

622/4 หมู่ 7 ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140

66-821347102