ข้อมูลร้าน ห่อหมกทะเลย่างร้อยชั่ง

ข้อมูลร้าน ห่อหมกทะเลย่างร้อยชั่ง

ตลาดเพิ่มทรัพย์-หนามแดง แขวงบางแก้ว เขตบางพลี สมุทรปราการ 10540