ข้อมูลร้าน ลูกชิ้นปิ้ง สลัดโรล

ข้อมูลร้าน ลูกชิ้นปิ้ง สลัดโรล

ตลาดนัดวัดพลมณี ถนน หลวงแพ่ง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520