ข้อมูลร้าน ฌ.มาของฝาก (จ.ภูเก็ต)

ข้อมูลร้าน ฌ.มาของฝาก (จ.ภูเก็ต)

112/148 ม.6 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120

66-844430574