ม้งฮิลล์ไทรบ์ลอดจ์ รีสอร์ท (จ.เชียงใหม่)

สิทธิประโยชน์

ลูกค้าทรูแบล็ค และทรูเรด ลดเพิ่ม 10% ห้องพัก จากราคาโปรโมชั่นหน้าเว็บไซต์ www.hmonghilltribelodge.com

ทรูแบล็ค/ทรูเรด
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรู ลดเพิ่ม 5% ห้องพัก จากราคาโปรโมชั่นหน้าเว็บไซต์ www.hmonghilltribelodge.com

ลูกค้าทรู
รับสิทธิ์