ข้อมูลร้าน แกงลาวหน่อไม้สด รสแซ่บ (จ.ปทุมธานี)

ข้อมูลร้าน แกงลาวหน่อไม้สด รสแซ่บ (จ.ปทุมธานี)

ตลาดนัดลาดสวาย ม.5 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150