ข้อมูลร้าน ไก่หุบบอน (จ.ชลบุรี)

ข้อมูลร้าน ไก่หุบบอน (จ.ชลบุรี)

99/1 ม.4 ต.นาวังหิน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140