ข้อมูลร้าน ไก่ย่าง ตับย่าง

ข้อมูลร้าน ไก่ย่าง ตับย่าง

ตลาดเทวาอัมรินทร์ แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220