ข้อมูลร้าน ไก่ทอด fc (จ.นครสวรรค์)

ข้อมูลร้าน ไก่ทอด fc (จ.นครสวรรค์)

65 ม.15 ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240