ข้อมูลร้าน อกใหญ่ไก่ย่าง (จ.ปทุมธานี)

ข้อมูลร้าน อกใหญ่ไก่ย่าง (จ.ปทุมธานี)

ทวิน ทาวน์ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120