ข้อมูลร้าน ไก่ย่างแม่บุญเลิศ (จ.สุโขทัย)

ข้อมูลร้าน ไก่ย่างแม่บุญเลิศ (จ.สุโขทัย)

174/1 ม.2 ต.เมืองเก่า อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64210