ข้อมูลร้าน ขนมครกโบราณ 20 บาท (จ.นครสวรรค์)

ข้อมูลร้าน ขนมครกโบราณ 20 บาท (จ.นครสวรรค์)

113/57 ต.ศาลเจ้าไก่ต่อ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150