ข้อมูลร้าน ขาหมู เมืองสองแแคว พิษณูโลก (จ.นครสวรรค์)

ข้อมูลร้าน ขาหมู เมืองสองแแคว พิษณูโลก (จ.นครสวรรค์)

ตลาดโรงสี ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240