ข้อมูลร้าน ข้าวเกรียบปากหม้อ

ข้อมูลร้าน ข้าวเกรียบปากหม้อ

1432/18 ถ พระราม3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120