ข้อมูลร้าน สเต็ก ตรอกมาศ

ข้อมูลร้าน สเต็ก ตรอกมาศ

104/8-9 แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200