ข้อมูลร้าน ข้าวคลุกกะปิ ท่าเรือ (จ.นครสวรรค์)

ข้อมูลร้าน ข้าวคลุกกะปิ ท่าเรือ (จ.นครสวรรค์)

ตลาดคลองคาง ต.บึงเสนาท อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000