ข้อมูลร้าน ข้าวหลามเจ้เขียด (จ.ตราด)

ข้อมูลร้าน ข้าวหลามเจ้เขียด (จ.ตราด)

174 ม.1 ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120