ข้อมูลร้าน ข้าวมันไก่ตอน ศรีทวี

ข้อมูลร้าน ข้าวมันไก่ตอน ศรีทวี

419 ซ.อุดมสุข 51 ร้านข้าวมันไก่ตอน ศรีทวี แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250