ข้อมูลร้าน ข้าวเหนียวหมูย่างนายโอ้ต (จ.ชลบุรี)

ข้อมูลร้าน ข้าวเหนียวหมูย่างนายโอ้ต (จ.ชลบุรี)

52/91 ม.1 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150