ข้อมูลร้าน ข้าวแกงเจ้นา (จ.นครราชสีมา)

ข้อมูลร้าน ข้าวแกงเจ้นา (จ.นครราชสีมา)

214 ม 9 ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30280