ข้อมูลร้าน กิน-กะ-เพรา

ข้อมูลร้าน กิน-กะ-เพรา

50/755 ซอย สุขุมวิท 105 ร้าน กินกะเพรา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260