ข้อมูลร้าน กินชา (จ.ชลบุรี)

ข้อมูลร้าน กินชา (จ.ชลบุรี)

40/41 ม.4 ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี 20240