ข้อมูลร้าน กล้วยทอด 3 ดาว (จ.อุบลราชธานี)

ข้อมูลร้าน กล้วยทอด 3 ดาว (จ.อุบลราชธานี)

1548 ถ.สันติสุข ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000

66-910135755