ข้อมูลร้าน ชวนชิม ยำปัง

ข้อมูลร้าน ชวนชิม ยำปัง

15ตลาดวัดน้อยใน แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170