ข้อมูลร้าน เครื่องแกง ช. 3 จาน (จ.สงขลา)

ข้อมูลร้าน เครื่องแกง ช. 3 จาน (จ.สงขลา)

81/2 ม.5 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

66-846311156