ข้อมูลร้าน ครัวคุณพลอย (จ.ราชบุรี)

ข้อมูลร้าน ครัวคุณพลอย (จ.ราชบุรี)

75/2 ม.1 ต.ท่าชุมพล อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120