ข้อมูลร้าน ก๋วยเตี๋ยวข้าวถาดชาไทย โดย... น้ำแข็ง สว

ข้อมูลร้าน ก๋วยเตี๋ยวข้าวถาดชาไทย โดย... น้ำแข็ง สว

341/1 รัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900