ข้อมูลร้าน ก๋วยเตี๋ยวลุงวิเชียร

ข้อมูลร้าน ก๋วยเตี๋ยวลุงวิเชียร

11/1 ม.1 ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก 63130