ข้อมูลร้าน กล้วยปิ้งลิงสำราญ (จ.เชียงราย)

ข้อมูลร้าน กล้วยปิ้งลิงสำราญ (จ.เชียงราย)

16ม10 ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57270