ข้อมูลร้าน กุ๊กไก่

ข้อมูลร้าน กุ๊กไก่

89 ซ.โยธินพัฒนา 3 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240