ข้อมูลร้าน กุ้ง กาแฟโบราณ (จ.ราชบุรี)

ข้อมูลร้าน กุ้ง กาแฟโบราณ (จ.ราชบุรี)

หน้าวัดเขาช่องพราน ม.1 ต.นางแก้ว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120