ข้อมูลร้าน เอก เนื้อตุ๋น

ข้อมูลร้าน เอก เนื้อตุ๋น

134/12 ถนน สุขสวัสดิ์ แขวงปากคลองบางปลากด เขตพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 10290