ข้อมูลร้าน ก๋วยจั๊บน้ำข้นนนท์บุรี

ข้อมูลร้าน ก๋วยจั๊บน้ำข้นนนท์บุรี

222 ถนน ฉลิพลี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170