คูมิ

สิทธิประโยชน์

ลูกค้าทรูแบล็ค รับสิทธิ์ Upsize เมนูเครื่องดื่มทุกประเภท (เฉพาะเมนูที่มีแก้ว Mini)

ลูกค้าทรูแบล็ค
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรูเรด รับสิทธิ์ Upsize เมนูเครื่องดื่มทุกประเภท (เฉพาะเมนูที่มีแก้ว Mini)

ลูกค้าทรูเรด
รับสิทธิ์