ข้อมูลร้าน เตี๋ยวกะข้าว

ข้อมูลร้าน เตี๋ยวกะข้าว

105 ถนน ราชวิถี แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700