ข้อมูลร้าน ลาบบึงกาฬ

ข้อมูลร้าน ลาบบึงกาฬ

129/147 ซ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210