ข้อมูลร้าน กล้วยปิ้ง (จ.ขอนแก่น)

ข้อมูลร้าน กล้วยปิ้ง (จ.ขอนแก่น)

423/355 ม.2 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

095-6593025